Czytam z klasą "Lekturki spod chmurki"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Innowacja pedagogiczna "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki" oparta jest na ogólnopolskim projekcie edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa, skierowanym do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Najważniejszym celem innowacji jest uatrakcyjnienie sposobu omawiania lektur oraz upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci. Uczniowie będą doskonalić technikę czytania oraz uważnego słuchania, rozwijać wyobraźnię, kreatywność oraz umiejętność planowania i współpracy w zespole. W trakcie trwania projektu uczniowie wykonają wiele ciekawych zadań.

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r. Przez minimum 1 godzinę lekcyjną w miesiącu podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Każdy z uczniów otrzyma zeszyt lekturnik. W lekturniku dzieci będą opisywały lub ilustrowały daną lekturę.

Cele:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

Realizacja:

1. Projekt składa się z trzech modułów:

I moduł - od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. - "Fikuśne lekturki spod chmurki"

II moduł - od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. - "Zwierzęce lekturki spod chmurki"

III moduł - 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r. - "Polskie lekturki spod chmurki"

2. W każdym z modułów nauczyciel wraz z klasą wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, a następnie wspólnie zrealizują co najmniej cztery zadania z każdego modułu projektowego.

3. Wybrane lektury zostaną przeczytane wspólnie na lekcjach.

Artykuły

Przejdź do - Fikuśne lekturki spod chmurki

Fikuśne lekturki spod chmurki

10 stycznia 2020

Od 01.10.2019 – 20.12.2019 realizowaliśmy I moduł projektu - "Fikuśne lekturki spod chmurki".

Przygodę z projektem rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu promującego, a następnie wykonaliśmy nasze plastelinowe czytusie – będą nam one towarzyszyć przez całą czytelniczą drogę, przez wszystkie trzy moduły projektu.

Czytaj więcej o: Fikuśne lekturki spod chmurki
Przejdź do - Zwierzęce lekturki spod chmurki

Zwierzęce lekturki spod chmurki

2 marca 2020

Od 01.01.2020 – 29.02.2020 wykonywaliśmy zadania z II modułu „Zwierzęce lekturki spod chmurki”.

Do realizacji tego modułu wybraliśmy lekturę „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” autor: Hugh Lofting. Tak jak poprzednio, realizację modułu rozpoczęliśmy od przeczytania lektury. Wszystkie rozdziały czytaliśmy wspólnie na lekcjach.

Czytaj więcej o: Zwierzęce lekturki spod chmurki
Przejdź do - Polskie lekturki spod chmurki

Polskie lekturki spod chmurki

8 czerwca 2020

W okresie od 1.03 do 31.05.2020 realizowaliśmy wspólnie III moduł projektu pt.”Polskie lekturki spod chmurki”. W tym module zdecydowaliśmy się na wiersze Juliana Tuwima.

Czytaj więcej o: Polskie lekturki spod chmurki