Jesteś tutaj: Start / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pedagog szkolny:
Grażyna Ślusarczyk

poniedziałek w godz. 10:30 - 14:30
wtorek w godz 7:45 - 8:45, 9:45 - 12:45
środa w godz. 11:30 - 14:30
czwartek w godz. 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:00
piątek w godz. 8:30 - 11:30, 12:25 - 13:25

 

Pedagog specjalny:
Iwona Kalinkiewicz

poniedziałek w godz. 9:40 - 10:40, 13:30 - 14:30
wtorek w godz. 8:40 - 10:40, 11:30 - 12:30, 14:30 - 15:15
środa w godz. 7:45 - 8:45
czwartek w godz. 8:45 - 11:45
piątek w godz. 9:40 - 10:40 

 

 

Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należą:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki,
 • kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami i placówkami wspierającymi ucznia i jego rodzinę: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP), Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), Policja, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Jaworznie i inne,
 • opieka nad uczniami wymagającymi wsparcia pedagoga,
 • pełnienie roli przewodniczącego komisji socjalnej dla uczniów,
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. dożywianie uczniów, „Wyprawka szkolna”),
 • pełnienie roli koordynatora ds. bezpieczeństwa na terenie szkoły,
 • pełnienie roli koordynatora Kampanii Lokalnej „Mamo, tato . . .” (współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie i innymi szkołami podstawowymi),
 • koordynowanie programu „Szkoła bez przemocy”,
 • i wiele innych wynikających z bieżących potrzeb społeczności szkolnej.

 

Wniosek o wydanie opinii szkolnej o uczniu 

Ulotka - "Apel Twojego dziecka" 

 

Strony internetowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Szkoła bez przemocy
Bezpieczna szkoła
Program dożywiania dzieci "Pajacyk"
Serwis dla rodziców "Miasto Dzieci"
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Muzeum Miasta Jaworzna 

Artykuły

Przejdź do - Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

22 lutego 2021

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodzony był 9 lutego uczniowie Naszej Szkoły brali udział w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych, lekcjach wychowawczych, lekcjach informatyki, a także lekcjach plastyki i techniki, na których rozmawiano o bezpieczeństwie w Internecie.

Czytaj więcej o: Dzień Bezpiecznego Internetu 2021