Misja szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jesteśmy szkołą publiczną, która działa na rzecz ucznia, jego rodziny i najbliższego środowiska.

  • Kształcimy postawy: jak "być nie tylko z drugimi, ale dla drugich", eksponując miłość, szacunek, prawdę, dobro, patriotyzm, odpowiedzialność, bezinteresowność.
  • Wyposażamy ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą edukację.
  • Pomagamy wszystkim uczniom w pełnym rozwoju predyspozycji i talentów.
  • Zapewniamy dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne pozwalające naszym uczniom promować zdrowy styl życia, kształtować wrażliwość, a w  zjednoczonej Europie zachować tożsamość narodową i regionalną.