Rozwój mowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pierwsze miesiące życia - głużenie:

 • Powstają przypadkowe dźwięki.

Około 6 miesiąca życia - gaworzenie:

 • Powtarzanie usłyszanych dźwięków.

1-2 rok życia - okres wyrazu:

 • Pojawiają się pierwsze wyrazy: MAMA, TATA, BABA.
 • Dziecko wymawia pierwsze samogłoski: A, O, E, U ,I, Y oraz spółgłoski: P, B, M, D, T, N.
 • Pod koniec drugiego roku pojawiają się wypowiedzi dwuwyrazowe.

2-3 rok życia - okres zdania:

 • Pojawiają się proste zdania.
 • Dziecko wymawia samogłoski: Ą,Ę i spółgłoski: W, F, WI, FI, Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń, L, LI, K, G, CH, KI, GI, CHI, J, Ł, S, Z, C, DZ.
 • Następuje znaczny wzrost ilościowy słów: od 300 w wieku 2 lat do 1000 w wieku 3 lat.

4-5 rok życia:

 • Pojawia się głoska R, czasem głoski SZ ,Ż, CZ, DŻ.

5-6 rok życia:

 • Utrwalone są głoski: SZ, Ż, CZ ,DŻ.

7 rok życia:

 • Opanowana jest technika mówienia.

Źródło: Logopedia “Program  do diagnozy i terapii logopedycznej " „Young Digital Planet”

Rozwój mowy dziecka przebiega w stałej kolejności. Czas pojawiania się danych głosek w mowie jest stały, choć między rówieśnikami mogą wystąpić różnice. Jednak gdy opóźnienie pojawiania się poszczególnych głosek w rozwoju mowy jest dłuższe niż pół roku – 8 miesięcy, należy zwrócić się do logopedy.