Informacje dla rodziców uczniów klas 3

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podczas przygotowania do bilansu ucznia klasy 3 realizowane są testy do wykrywania zaburzeń:

  • rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI),
  • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa,
  • ostrości wzroku,
  • widzenia barw,
  • ciśnienia tętniczego krwi.

Planowany czas przygotowania do badania bilansowego ucznia klasy 3, to styczeń.

Uczeń po badaniu przesiewowym otrzyma kartę bilansową, wypełnioną przez wychowawcę i pielęgniarkę. Rodzic, bądź opiekun prawny, wypełnia cz. 1 karty bilansowej i udaje się z dzieckiem do lekarza w przychodni, do którego dziecko jest zapisane (lekarz wypełnia pkt 4).

Po bilansie, proszę o zwrot karty do wychowawcy lub pielęgniarki szkolnej w terminie 30 dni od dnia wydania karty bilansowej dziecku. W przypadku ustalenia późniejszego terminu, proszę o informację do pielęgniarki szkolnej lub wychowawcy.

Proszę o terminowe wykonanie badań bilansowych.