Moje miasto bez elektrośmieci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci". Jest to przedsięwzięcie długofalowe, skierowane zarówno do dzieci, nauczycieli i jak i ich opiekunów, oraz do całego otoczenia szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich. Głównym celem naszych działań jest dotarcie z informacją na temat ZSEE do jak największej liczby osób, nie tylko związanych bezpośrednio z naszą szkołą: uczniów, nauczycieli, rodziców, ale również mieszkańców osiedla Podwale.

W ramach realizacji programu zorganizowaliśmy zespół "Eko-zbieraczy", którego zadaniem jest szerzenie wiedzy na temat ZSEE oraz efektywna zbiórka zużytego sprzętu. Zaprojektowaliśmy ulotki, które rozdajemy uczniom, nauczycielom, rodzicom naszej szkoły i mieszkańcom Jaworzna. Przeprowadzamy akcję informacyjną w szkole na temat ZSEE - szkodliwości i właściwych sposobów postępowania z nimi. Podczas zebrań z rodzicami wręczaliśmy przygotowane ulotki.

Przeprowadzamy zajęcia edukacyjne, w oparciu o bezpłatne materiały edukacyjne programu. Samodzielnie organizujemy zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców i uczniów oraz nauczycieli i pracowników naszej szkoły udało się zorganizować 11 zbiórek elektrośmieci.

 

Dbajmy jednak o nasze środowisko nie tylko podczas akcji, ale przez cały rok!

Ogólnopolski program edukacyjny "Moje miasto bez elektrośmieci" ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). W zamian za elektrośmieci, ElektroEko, szkołom przydziela  kupony. Te z kolei przeliczane są na punkty, które placówki oświatowe mogą wymieniać na opłacane z Funduszu Oświatowego materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne m.in. tablice multimedialne, sprzęt sportowy, rzutniki czy też ławki, krzesła lub szafy – według potrzeb szkół. Kupony mogą być zbierane nie tylko przez nauczycieli i uczniów, ale również przez ich rodziny, znajomych czy sąsiadów. Im mocniej społeczność związana z daną placówką edukacyjną zaangażuje się w zbiórkę elektrośmieci, tym większą liczbę kuponów otrzyma szkoła. To od mobilizacji społeczności lokalnej zależy więc, na jakim poziomie placówka edukacyjna będzie mogła korzystać z Funduszu Oświatowego.

 

Dlaczego to takie ważne?

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody bezpośrednio zanieczyszczają środowisko, stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach) mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń. Następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

 

Jestem Eko więc wiem, co robić ze ZSEE

Biorąc udział w akcji szerzymy świadomość szkodliwości zalegania sprzętu elektronicznego w piwnicach  i na śmietnikach, a także wpływu złego gospodarowania tymi odpadami  na środowisko przyrodnicze. Część elektroodpadów ląduje w zwykłych koszach na śmieci a następnie na wysypiskach, część w lasach. Tymczasem zawierają one szkodliwe substancje, takie jak rtęć, kadm czy ołów, których związki przenikają do wód, gleby i powietrza a następnie akumulują się w roślinach i organizmach zwierząt. Spożywając skażoną żywność narażamy się na szereg chorób m.in.: uszkodzenie nerek, mózgu, bezpłodność czy choroby nowotworowe.

Elektrośmieci zawierają też wiele cennych metali, takich jak złoto, srebro, miedź, aluminium. Wiele osób zastanawia się, co dalej dzieje się ze zużytym sprzętem. Elektrośmieci oddane do autoryzowanych punktów zbierania są starannie selekcjonowane, a ich poszczególne elementy przygotowywane do ponownego użycia lub przetworzenia. Ciekawym przykładem może być pralka – jej szklane drzwiczki mogą stać się gustowną miską na sałatki, bęben futurystycznym stolikiem, a kable posłużą do produkcji wytrzymałych włókien, z których uszyte będą żagle lub namioty. Natomiast gumowe elementy lodówki posłużą do produkcji kołpaków samochodowych i modnych klapek noszonych na basenach, z kolei obudowy od komputerów będą wykorzystane do utwardzenia dróg.

Podsumowując materiały odzyskane w wyniku recyklingu w specjalnych zakładach mogą zostać ponownie zastosowane w nowych urządzeniach. Każdy z nas może w łatwy sposób ograniczyć negatywny wpływ elektrośmieci  na środowisko – oddając go we właściwy sposób.  

Artykuły

Przejdź do - Tablica multimedialna za zbiórkę zużytego sprzętu

Tablica multimedialna za zbiórkę zużytego sprzętu

4 października 2016

Nasza szkoła okazała się liderem Ogólnopolskiego Programu "Moje miasto bez elektrośmieci". W ramach programu uczniowie, rodzice i nauczyciele  zbierali elektrośmieci i co więcej zachęcali do oddawania zużytego sprzętu okolicznych mieszkańców.

Czytaj więcej o: Tablica multimedialna za zbiórkę zużytego sprzętu
Przejdź do - Konkurs "Szkoła w mieście bez elektrośmieci" rozstrzygnięty!

Konkurs "Szkoła w mieście bez elektrośmieci" rozstrzygnięty!

21 czerwca 2016

Wielka  zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która miała miejsce w naszej szkole od 25 marca 2013 roku  do 17 maja 2016 roku we współpracy z firmą ElektroEko w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci", zakończyła się wielkim sukcesem.

Czytaj więcej o: Konkurs "Szkoła w mieście bez elektrośmieci" rozstrzygnięty!