Skuteczna nauka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rady dotyczące efektywnego uczenia się

Od czego zacząć?

 • ważne i pilne, ważne I niepilne, pilne i nieważne, niepilne i nieważne
 • najmniej lubiane na początku

Przerwy

 • pierwsza przerwa po dłuższym czasie pracy, a kolejne już częściej
 • na początku uczenia się przerwy krótsze, później dłuższe
 • jeśli materiał jest trudniejszy, więcej przerw

Przeplatanie

 • planowanie uczenia się naprzemiennie: różnych przedmiotów, zagadnień lepiej znanych i mniej znanych, różnych form pracy - pisemnych i ustnych

Notowanie

 • stosowanie wyróżników wzrokowych: kolor, podkreślenia, podświetlenia, wyraźne znaki (!, ?)
 • różna wielkość liter, symbole graficzne, wykresy, ramki, skojarzenia, humor

Wykorzystanie lekcji i wiedzy nauczyciela - ponieważ na lekcji odbywa się:

 • wyjaśnienie trudniejszych zagadnień
 • pokazanie sposobów na zapamiętanie czy rozwiązanie
 • dokonanie pierwszej segregacji treści ze wskazaniem tych ważnych i mniej ważnych,
 • nauczenie się czytania podstawy programowej - różni się znacznie od podręcznika!

Wykorzystanie wszystkich zmysłów poprzez:

 • muzykę i rytm
 • ruch i dotyk
 • obraz, kolor
 • uczucia
 • działania

Źródło: D. Kitowska "Jak uczyć uczenia się"

 

Dla uczniów

 

 

Dla rodziców