Kiedy do logopedy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Co nas powinno zaniepokoić i kiedy szukać pomocy u logopedy?

Jeśli dziecko dwuletnie:

 • nie wykazuje zainteresowania rozmową,
 • nie rozumie mowy innych osób, nie reaguje na polecenia,
 • nie wypowiada się wcale lub porozumiewa się za pomocą kilku dźwięków lub pojedynczych słów,
 • mówi w sposób zrozumiały tylko dla Ciebie,
 • nadal karmione jest butelką, ma problemy z żuciem, gryzieniem, połykaniem stałych pokarmów,
 • nawykowo oddycha przez usta, nadmiernie się ślini lub ssie kciuk,
 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z osobami, które do niego mówią, zgłoś się do logopedy.

Nie czekaj, aż niemówiący maluch „sam z tego wyrośnie".

Jeśli obserwujesz, że:

 • dziecko nawykowo mówi przez nos,
 • podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby – jest to tendencja, która nie wycofa się samoistnie,
 • dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: „d" na „t" (np. zamiast domek mówi Tomek), „w" na „f" (zamiast woda mówi fota), „g" na „k" (zamiast głowa mówi kłowa), „b" na „p" (zamiast buda mówi puta),
 • dziecko pod koniec 3 roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y,
 • dziecko czteroletnie nie mówi wszystkich głosek ( głoska „r" i „sz", „ż", „cz", „dż" mogą pojawić się później,
 • zniekształca głoski, zastępując je innymi,
 • dziecko mówi niepłynnie (powtarza głoski lub sylaby, przeciąga je, miewa częste blokady),
 • jeśli cokolwiek w mowie dziecka niepokoi Cię, zgłoś się do logopedy!

Pamiętaj, że:

 • Wady wymowy wcześnie wykryte o wiele łatwiej wyeliminować.
 • Istnienie wad wymowy niekorzystnie wpływa na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.