Be sporty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Autor: Barbara Mruk

Innowacja pedagogiczna „Be sporty” jest realizowana jest w klasie 4b sportowej w wymiarze jednej, dodatkowej godziny tygodniowo z języka angielskiego przez cały rok szkolny. Założenia innowacji są realizowane w korelacji z podręcznikiem z języka angielskiego obowiązującym w klasie IV i w oparciu o materiały przygotowane przez nauczyciela.

W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie rozwijają zintegrowane umiejętności językowe takie jak: znajomość środków i funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, słuchanych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych. Najważniejszym celem jest wzbogacenie słownictwa związanego ze sportem i zdrowym stylem życia. Podczas zajęć uczniowie mają okazję poznać słownictwo związane z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, zagadnienia dotyczące zdrowego trybu życia, sposobów efektywnego gospodarowania czasem - co w przypadku osób uprawiających sport jest niezwykle ważne.

Cele ogólne innowacji:

  1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.
  2. Rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi.
  3. Wzbogacenie słownictwa związanego ze sportem i zdrowym trybem życia.
  4. Uświadomienie znaczenia znajomości języka angielskiego w poznawaniu innych kultur.
  5. Zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych.
  6. Rozwijanie aktywności uczniów.
  7. Wzrost samooceny uczestników.