Przygoda z szachami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Edukacja przez szachy – Przygoda z szachami

Autorzy: Katarzyna Szpak, Rafał Soból

 1. Ogólny opis
  Innowacja realizowana jest poprzez nauczanie gry w szachy, jako zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w klasach pierwszych i kontynuowana w kolejnym roku, w drugich. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godz. tygodniowo. W czasie ich trwania dzieci poznają zasady gry w szachy poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, gry i zabawy, programy komputerowe, filmy edukacyjne, rozgrywki, kolorowanki i opowiadania. Celem innowacji jest rozwijanie umiejętności matematycznych, określenia położenia obiektów, orientacji i wyobraźni przestrzennej, symetrii, logicznego myślenia i korzystania z otrzymanych informacji. Zajęcia te przyczyniają się również do rozwoju umiejętności społecznych, przestrzegania obowiązujących reguł, radzenia sobie z emocjami, cieszenia się sukcesów swoich i innych, ale również z radzeniem sobie z porażkami.
  Nauczyciele prowadzący zajęcia ukończyli kurs certyfikowany przez Polski Związek Szachowy z zakresu metodyki nauczania gry w szachy.
 2. Liczba beneficjentów
  33 uczniów
 3. Finansowanie
  Koszty osobowe finansowane ze środków Gminy Jaworzno.
  Wyposażenie (szachy, szachy demonstracyjne, szachy ogrodowe) sfinansowane ze środków Polskiego Związku Szachowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, budżetu szkoły oraz Rady Rodziców.
 4. Termin realizacji
  lata szkolne: 2016/2017, 2017/2018

 

Innowacją zostały objęte dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie. Realizacja odbywała się na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w wymiarze jednej godziny tygodniowo od września 2016 do czerwca 2017.  Dzieci w tym okresie poznawały naukę gry w szachy poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, stosowanie określonych gier i zabaw, programów komputerowych, oglądanie filmów edukacyjnych, rozgrywek między uczniami, kolorowanek, rysunków, opowiadań, przy zastosowaniu szachowych środków dydaktycznych: bierki, szachownice, plansza demonstracyjna. Podsumowaniem prowadzonej innowacji pedagogicznej był udział chętnych dzieci w turnieju szachowym zorganizowanym podczas drugiej edycji festynu "Z Miłości do Sprawności".

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, dzieci wykazywały zaangażowanie w zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, były aktywne i chętne do podejmowania różnych działań. Uczniowie pod koniec roku szkolnego wykazali duży przyrost wiedzy, co zostało potwierdzone na samodzielnie wypełnianych kartach pracy oraz podczas testu "Mistrz szachowej wiedzy", gdzie prawie 40% uczniów zdobyło maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania.

Uczniowie w czasie realizowania innowacji poznali najważniejsze zagadnienia związane z tematyką gry w szachy:

 • potrafią opisać szachownicę/rozpoznać szachownicę wśród plansz do innych gier,
 • potrafią wymienić nazwy i rozpoznać symbole graficzne poszczególnych bierek,
 • potrafią prawidłowo poruszać bierkami po szachownicy,
 • potrafią prawidłowo ustawić bierki w pozycji wyjściowej na szachownicy,
 • potrafią wyjaśnić/pokazać, czym jest szach i mat,
 • potrafią dać szacha w umożliwiającej to pozycji,
 • potrafią bronić króla przed szachem,
 • potrafią prawidłowo wykonać roszadę,
 • znają wartość umowną bierek
 • starają się przestrzegać zasad "fair play" oraz podstawowych zasad gry (ruchy wykonujemy na przemian, białe zaczynają, nie zbija się króla, mat kończy partię itp.).

Wszystkie te zagadnienia będą powtarzane w przyszłym roku szkolnym w celu usystematyzowania wiedzy i umiejętności oraz poszerzane, by wesprzeć wszechstronny rozwój ucznia.

Katarzyna Szpak, Rafał Soból

Artykuły

20 lipca - Międzynarodowy Dzień Szachów

23 lipca 2017

Na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) 20 lipca każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szachów. Więcej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Szachiści pierwsza klasa

  Szachiści pierwsza klasa

 • Powiększ zdjęcie Kolorowanka

  Kolorowanka

 • Powiększ zdjęcie Mali szachiści, duże szachy

  Mali szachiści, duże szachy