Przykłady ćwiczeń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zachęcam wszystkich uczniów klas młodszych uczęszczających na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne do wykonywania na bieżąco w domu wraz z rodzicami ćwiczeń doskonalących umiejętności niezbędne do prawidłowego przebiegu edukacyjnego.

Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy

 • Wyznaczanie granic wyrazów w tekście napisanym bez przerw, wstawienie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
 • Gra w scrabble, domino obrazkowe, literowe lub sylabowe.
 • Czytanie tekstu napisanego różną czcionką.
 • Dopasowywanie słów do wzorca graficznego, np.: „Przyporządkuj odpowiednie wyrazy do zaprezentowanego obrazka”.
 • Usuwanie z tekstu wyrazów, które są niepotrzebne.
 • Wyszukiwanie innych słów, które ukryły się w wyrazach, np. „Jakie słowa kryją się w wyrazach: waleń, obibok, zlewozmywak, słońce, kotwica?”
 • Wyszukiwanie różnic w obrazkach lub słowach.
 • Dobieranie par identycznych obrazków.
 • Rozpoznawanie obrazków opisywanych słownie.
 • Dobieranie postaci do ich cieni albo konturów.
 • Porządkowanie historyjek obrazkowych.
 • Opowiadanie historyjki przedstawionej na obrazkach.
 • Dobieranie części do całości.
 • Układanie puzzli lub ilustracji po uprzednim ich przecięciu.
 • Nazywanie czynności przedstawionych na rysunkach.
 • Szeregowanie figur według określonych zasad.
 • Różnicowanie figur geometrycznych pod względem koloru, kształtu, wielkości itp.
 • Obrysowywanie prostych figur, łączenie kropek, kopiowanie przez kalkę.
 • Rysowanie z pamięci lub pod dyktando.
 • Odtwarzanie z pamięci prostych układów klocków.
 • Zabawy w geometryczne domino, geometryczne loteryjki i mozaikowe układanki.
 • Segregowanie liter, np. „Z rozsypanych liter otocz kółkiem wszystkie literki K”.
 • Wyszukiwanie tej samej litery w tekście.
 • Wyodrębnianie sylab w wyrazach.
 • Wyszukiwanie w tekście takich samych wyrazów lub wyrazów podobnych.

 

Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy

 • Układanie z podanych słownie wyrazów jak największej ilości nowych wyrazów.
 • Zabawa w głuchy telefon.
 • Wymyślanie słów, które kończą się na ostatnią sylabę wyrazu podanego wcześniej przez innego ucznia (wyrazowe domino).
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem nagrań odgłosów zwierząt, dźwięków instrumentów muzycznych, odgłosów dochodzących z kuchni („Co usłyszałeś? Zgadnij, co to jest?”).
 • Wyklaskiwanie lub wystukiwanie struktur dźwiękowych według podanego wzoru.
 • Napisanie planu wydarzeń lub wykonanie ilustracji do przeczytanego na głos przez nauczyciela fragmentu tekstu. Określanie strony, z której dochodzi dźwięk.
 • Kończenie rozpoczętych zdań lub sylab.
 • Podział zdania na wyrazy i wyrazu na sylaby.
 • Liczenie słów w zdaniu.
 • Różnicowanie znaczenia wyrazów, które brzmią podobnie, np. „Wymów i powiedz, czym się różnią słowa: panna – pana, kura – góra, wybij – wbij, drwij – drwi”.
 • Układanie wyrazów z sylab lub uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami.
 • Dobieranie podpisów do obrazków.
 • Wyodrębnianie głosek w wygłosie, śródgłosie i nagłosie.
 • Różnicowanie głosek podobnych fonetycznie.

 

Ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji i orientacji w przestrzeni

 • Kreślenie w powietrzu dużych kulistych kształtów obiema rękami.
 • Zamalowywanie dużych powierzchni obiema rękami.
 • Kreślenie równocześnie obiema rękami określonych wzorów.
 • Lepienie z plasteliny.
 • Zbieranie drobnych elementów obiema rękami.
 • Obrysowywanie szablonów figur geometrycznych ręką dominującą.
 • Usprawnianie ręki dominującej poprzez: rysowanie po śladzie, rysowanie szlaczków, kreślenie znaków literopodobnych.
 • Różnicowanie lewej i prawej strony ciała.
 • Odtwarzanie układów gimnastycznych prezentowanych przez nauczyciela.
 • Określanie położenia przedmiotów względem siebie (u góry, niżej, wyżej, po lewej stronie od…). Rozwiązywanie labiryntów („Znajdź drogę do…”).
 • Wykonywanie określonych ruchów na sygnał („Przykucnij, gdy przestanie grać muzyka”).
 • Zabawy ruchowe.

 

 Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności grafomotorycznych

 • Zabawy ze skakanką, ćwiczenia na równoważni, ćwiczenia marszu, biegu.
 • Zabawy z piłką, balonem, woreczkami.
 • Rzucanie do celu.
 • Przenoszenie piramidek klocków tak, by się nie rozsypały.
 • Rozpoznawanie przedmiotów z zawiązanymi oczami.
 • Wydzieranki, wyklejanki, wycinanki, kolorowanki.

 

Ćwiczenia ortograficzne - praca ze słownikiem ortograficznym

 • Krzyżówki ortograficzne.
 • Tworzenie wyrazów pokrewnych do wyrazów z trudnością ortograficzną, np. marzec – marcowy. Podanie zasad ortograficznych uzasadniających pisownię trudnego wyrazu.
 • Zapisywanie wyrazu, który sprawia dziecku trudność (np. pożyczka), literkę „ż” należy podkreślić na czerwono. Uzasadnienie pisowni wyrazu.

 

Ćwiczenia doskonalące technikę czytania

 • Czytanie wyrazów, zdań, tekstów sylabami.
 • Czytanie ciche, głośne, chóralne.
 • Czytanie fragmentów tekstu na zmianę z z inną osobą.

 

Ćwiczenia w pisaniu

 • Przepisywanie liter, sylab, wyrazów, zdań po dokonaniu analizy ortograficznej, uzupełnianie luk w wyrazach.
 • Układanie zdań z rozsypanek sylabowych, zdaniowych.
 • Pisanie z pamięci.
 • Pisanie ze słuchu po wcześniejszej dokładnej analizie tekstu.