Wymagania edukacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klasy 1 - 3

 

Edukacja wczesnoszkolna - nauczyciele: P. Bartman, B. Dubiel, M. Jelonek, B. Kuśnierczyk - Łaźnia, K. Szpak, A. Walicka

Przedmiotowy System Oceniania uczniów w klasach 1 - 3

Kryteria oceniania - klasa 1

Kryteria oceniania - klasa 2

Kryteria oceniania - klasa 3

 

Język angielski - nauczyciele: R. Kudzia, A. Ochyl

Kryteria oceny umiejętności uczniów z języka angielskiego w klasie 1

Kryteria oceny umiejętności uczniów z języka angielskiego w klasie 2

Kryteria oceny umiejętności uczniów z języka angielskiego w klasie 3

Umowa przedmiotowa z języka angielskiego dla rodziców

Umowa przedmiotowa z języka angielskiego dla uczniów

 

Religia - nauczyciel: s. D. Zielińska

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 1

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 2

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 3

Umowa przedmiotowa z religii w klasie 1

Umowa przedmiotowa z religii w klasie 2

Umowa przedmiotowa z religii w klasie 3

 

 

Klasy 4 - 8

 

Język polski - nauczyciele: A. Biedroń, I. Kalinkiewicz, A. Kaźmierczyk, B. Olesik, G. Sionkowska, Z. Śliwińska

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 4

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 5

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 6

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 7

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 8

Umowa przedmiotowa z języka polskiego

 

Język angielski - nauczyciele: A. Bagińska, R. Kudzia, B. Mruk, A. Ochyl

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 5

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 7

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 8

Wymagania edykacyjne z języka angielskiego na ocenę celującą

Umowa przedmiotowa z języka angielskiego

 

Język niemiecki - nauczyciel: E. Kowalczyk

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie 7

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie 8

Umowa przedmiotowa z języka niemieckiego

 

Matematyka - nauczyciele: M. Konopka, K. Lutecka, R. Skrzyńska

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 6

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 7

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 8

Umowa przedmiotowa z matematyki

 

Historia - nauczyciele: A. Jasica, R. Szafran

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 5

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 6

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 8

Umowa przedmiotowa z historii

 

Wiedza o społeczeństwie - nauczyciel: R. Szafran

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie 8

Umowa przedmiotowa z wiedzy o społeczeństwie

 

Przyroda - nauczyciel: A. Liszka

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie 4

Umowa przedmiotowa z przyrody

 

Geografia - nauczyciel: A. Bagińska

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 5

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 6

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 8

Umowa przedmiotowa z geografii

 

Biologia - nauczyciel: A. Liszka

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 5

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 6

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 8

Umowa przedmiotowa z biologii w klasach 5, 6, 8

Umowa przedmiotowa z biologii w klasie 7

 

Chemia - nauczyciele: J. Banaczyk, H. Bolek

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 8

Umowa przedmiotowa z chemii

 

Fizyka - nauczyciel: D. Staszek - Piętek

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 8

Umowa przedmiotowa z fizyki

 

Informatyka - nauczyciel: D. Adamek

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 6

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8

Umowa przedmiotowa z informatyki

 

Technika - nauczyciel: D. Adamek

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 6

Umowa przedmiotowa z techniki

 

Edukacja dla bezpieczeństwa - nauczyciel: P. Lisowski

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Umowa przedmiotowa z edukacji dla bezpieczeństwa

 

Muzyka - nauczyciel: M. Wojciechowska

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach 4 - 7

Umowa przedmiotowa z muzyki

 

Plastyka - nauczyciel: I. Fidytek-Dyl

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 7

Umowa przedmiotowa z plastyki

 

Religia - nauczyciel: ks. M. Stanek, s. D. Zielińska

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 4

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 5

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 6

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 8

Umowa przedmiotowa z religii 

 

Wychowanie fizyczne - nauczyciele: A. Banasik, W. Gryc, J. Kałuża, P. Lisowski, A. Małek, M. Olekszak, A. Patucha

Wymagania szczegółowe z wychowania fizycznego w klasie 4

Wymagania szczegółowe z wychowania fizycznego w klasie 5 i 6

Wymagania szczegółowe z wychowania fizycznego w klasie 7 i 8

Tabela - kryteria do Przedmiotowego Systemu Oceniania

Umowa przedmiotowa z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego