Jesteś tutaj: Start / Logopeda szkolny

Logopeda szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

mgr Alina Brożbar-Golińska

 

Zadania logopedy szkolnego:

 • przeprowadzanie badań przesiewowych,
 • diagnozowanie logopedyczne,
 • organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń przy komunikacji językowej,
 • współpraca z rodzicami uczniów,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

W zajęciach logopedycznych uczestniczą uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie lub zostali zakwalifikowani w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy przeprowadzanych na początku roku szkolnego. Dziecko może zostać objęte opieką logopedyczną na wniosek rodzica lub nauczyciela po przeprowadzeniu diagnozy logopedycznej.

Korekcja wad wymowy polega na:

 • usprawnieniu narządów artykulacyjnych (języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego),
 • wytworzeniu prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnieniu słuchu fonemowego,
 • wywołaniu zaburzonych głosek oraz utrwaleniu ich zgodnie z procedurami postępowania logopedycznego,
 • kształtowaniu nawyku prawidłowej wymowy korygowanych głosek,
 • autokontroli własnych wypowiedzi,
 • doskonaleniu umiejętności wyrazistego mówienia.

Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wówczas wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne.

W trakcie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale stosuje również ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową, orientację przestrzenną, pamięć, myślenie, koncentrację, grafomotorykę). Wykorzystuje nowoczesne metody pracy (terapia jąkania - elementy metody Palin PCI i Lidcombe Program, z uczniem mającym trudności w czytaniu i pisaniu - metodę symultaniczno – sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej).

Znajdujące się w gabinecie różnorodne pomoce dydaktyczne stymulują rozwój mowy, utrwalają prawidłową wymowę, doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, pamięć słuchową i słuch fonemowy. Obok tradycyjnych pomocy zajęcia uatrakcyjniają multimedialne programy logopedyczne.

Na sukces terapii mają wpływ:

 • umiejętności, możliwości oraz chęci dziecka do ćwiczeń,
 • systematyczne uczęszczanie na zajęcia logopedyczne i wykonywanie ćwiczeń z dzieckiem w domu,
 • zaangażowanie i wiedza logopedy.