Informacje dla rodziców uczniów klas 1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kartę profilaktycznego badania lekarskiego 6-latka należy dostarczyć do sekretariatu przed rozpoczęciem nauki w szkole. W przypadku niewykonania badania w terminie, testy przesiewowe wykonuje się w klasie 1 szkoły podstawowej.

Podczas przygotowania do bilansu realizowane są testy do wykrywania zaburzeń:

  • rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI),
  • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych,
  • w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga),
  • ostrości wzroku,
  • słuchu (badanie orientacyjne szeptem),
  • ciśnienia tętniczego krwi.

Planowany czas wykonywania badań u dzieci w klasie 1, u których nie wykonano bilansu 6-latka, to październik.

Uczeń po badaniu przesiewowym otrzyma kartę bilansową, wypełnioną przez pielęgniarkę. Rodzic, bądź opiekun prawny, wypełnia cz. 1 karty bilansowej i udaje się z dzieckiem do lekarza w przychodni, do którego dziecko jest zapisane (lekarz wypełnia pkt 4).

Po bilansie, proszę o zwrot karty do wychowawcy lub pielęgniarki szkolnej w terminie 30 dni od dnia wydania karty bilansowej dziecku. W przypadku ustalenia późniejszego terminu, proszę o informację do pielęgniarki szkolnej lub wychowawcy.

Proszę o terminowe wykonanie badań bilansowych.