Jesteś tutaj: Start / Biblioteka / Praca biblioteki

Praca biblioteki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Bibliotekarz

W bibliotece pracuje nauczyciel - bibliotekarz: pani Dagmara Witek.

 

 

Wybrane zadania biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna prowadzi zajęcia z dziećmi z tematyki poszukiwania informacji w różnych źródłach i krytycznego ich odbioru.
 2. Biblioteka służy pomocą w samokształceniu.
 3. Biblioteka udziela porad przy wyborze lektury i literatury na określony temat.
 4. Biblioteka kształtuje kulturę czytelniczą.
 5. Biblioteka współpracuje z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami.
 6. Biblioteka sporządza zestawienia statystyczne czytelnictwa.

 

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz sporzywania posiłków.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
 7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 8. W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.