Pielęgniarka szkolna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania

Jadwiga Klimczyk-Merta

godziny pracy pielęgniarki w szkole:

poniedziałek 7:45 - 15:20
wtorek 7:45 - 15:20
środa 7:45 - 10:30
czwartek 11:20 - 15:20
piątek 7:45 - 15:20

 

Pedikuloza

 

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi profilaktyki chorób zakaźnych.

 

Koronawirus - prezentacja

 

Zakres opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną

Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo wyrażania sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania. Sprzeciw (a nie zgoda) musi być złożony na piśmie do świadczeniodawcy – czyli pielęgniarki szkolnej (ustawa z dn. 12 kwietnia 2019r o opiece zdrowotnej nad uczniami).

Zakres opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną, obejmującej prawo do sprzeciwu, to:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, odpowiednio do wieku/etapu edukacji (testy do wykrywania zaburzeń są omówione w poszczególnych zakładkach dotyczących klas 1, 3, 5, 7); kierowanie postępowaniem "poprzesiewowym" u uczniów z dodatnim wynikiem testu,
 • przygotowania do profilaktycznych badań lekarskich (analiza, wykorzystanie wyników np. zestawienia statystyczne,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • prowadzenie profilaktyki fluorkowej w klasach 1-6 metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi,
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, wykonywanie zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 • przekazywanie informacji kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.

Innymi świadczeniami pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, do których nie ma zastosowanie sprzeciw na udzielanie profilaktycznej opieki są:

 • współpraca z Dyrektorem szkoły i Sanepid-em w tworzeniu w szkole środowiska sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników szkoły (doradztwo w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole),
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych oraz uczestnictwo w szkolnych programach zdrowotnych i promocji zdrowia; edukacja w trakcie: przeprowadzania badań, grupowej profilaktyki fluorkowej, poradnictwa czynnego, udzielania porad ambulatoryjnych.