Dziennikarstwo i świat mediów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dziennikarstwo i świat mediów

Autor: Agnieszka Kaźmierczyk

 1. Ogólny opis
  Program zajęć realizowanych w ramach projektu uwzględnia zagadnienia z dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego będące rozszerzeniem podstawy programowej dla gimnazjum z języka polskiego. Projekt przeznaczony jest dla uczniów myślących o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej z klasami o profilu dziennikarskim oraz humanistyczno – publicystycznym. Uczniowie podczas dodatkowych zajęć mają okazję poznać teorię związaną z funkcjonowaniem mediów. Uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie tworzenia własnych tekstów, redagowania gotowych informacji prasowych. Zapoznawani są także z prawem prasowym oraz zasadami etyki dziennikarskiej.
  Dodatkowo uczniowie wykształcają u siebie umiejętność planowania, organizowania pracy, uczenia się, komunikowania w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, posługiwania się technologią informacyjną.
  Poznają internetowe bazy danych przydatne w pracy dziennikarza, uczą się składu gazety przy użyciu programu publisher.
 2. Liczba beneficjentów
  24 uczniów
 3. Finansowanie
  Nie wymaga zwiększonych nakładów finansowych. Innowacja realizowana w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy nauczyciela.
 4. Termin realizacji
  rok szkolny: 2018/2019

 

W pierwszym półroczu uczniowie rozwijali swoje dziennikarskich zainteresowanie oraz zostali zaznajomieni z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi informacji dziennikarskiej. Poznali niektóre trudniejsze formy i gatunki publicystyczne oraz kształcili umiejętności ich redagowania. Praktycznie wykorzystywali zdobyte wiadomości i umiejętności dziennikarskich przy redagowaniu tekstów na stronę internetową szkoły.

Na każdych zajęciach posługiwaliśmy się poprawną polszczyzną, dbaliśmy o kulturę języka i celowy dobór środków językowych w wypowiedziach własnych. Uczniowie przygotowywali się do świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji: prasy, telewizji, radia, a także Uświadamiali sobie rolę mass mediów, środków i form ich pracy oraz podstawowych procesów komunikacji. Młodzi dziennikarze przygotowani są do samokształcenia, korzystania z różnych dóbr kultury, tekstów kultury. Rozwijali umiejętności segregowania, opracowywania zdobytych informacji, wyrażania swego sądu. Poznali specyfikę najbliższego środowiska, jego tradycji, kultury i spraw życia codziennego.

Podczas zajęć uczniowie spotkali się z dziennikarzami praktykami: Łukaszem Gryglem z radia „Eska”, Dawidem Litką z „Pulsu Jaworzna”. Odwiedzili redakcję „Pulsu Jaworzna”, gdzie zadawali pytania grafikowi, redaktorom oraz naczelnemu gazety.

Drugie półrocze rozpoczęli od spotkania z pracownikami Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta w Jaworznie. Przeprowadzili także samodzielnie sondę uliczną, pierwsze wywiady. Podczas kolejnych zajęć poznają pracę drukarni, a także pracować będą nad doskonaleniem zdobytych umiejętności.

Agnieszka Kaźmierczyk

 

Artykuły

Przejdź do - Młodzi dziennikarze w lokalnej telewizji

Młodzi dziennikarze w lokalnej telewizji

31 stycznia 2022

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 16 rozwijający na zajęciach dodatkowych umiejętności dziennikarskie zostali zaproszeni do siedziby lokalnej telewizji i gazety, gdzie poznali jej pracę od kuchni.

Czytaj więcej o: Młodzi dziennikarze w lokalnej telewizji