Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja / Klasa 4 sportowa

Klasa 4 sportowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych

Harmonogram rekrutacji do oddziałów sportowych

 

Ulotka - szkolenie sportowe dziewcząt

Ulotka - szkolenie sportowe chłopców

 

Materiał filmowy z rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020
"W SP 16 nabór do klas sportowych dla siatkarzy" - artykuł na jaw.pl

 

Uczniem klasy czwartej sportowej o profilu piłki sitkowej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie może być uczeń, który ukończył 3 klasę szkoły podstawowej oraz:

  • posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
  • posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej;
  • uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

Kandydaci przyjmowani są na wniosek rodziców.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (sekretariat czynny codziennie w godzinach 7:00 -16:00).

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 13.02.2023 do 24.02.2023.

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami rekrutacji uczniów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie.

Testy sprawności fizycznej odbędą się 6 marca 2023 r. o godzinie 15:30 w hali widowiskowo-sportowej MCKiS przy ulicy Grunwaldzkiej 80.

Warunkiem przystąpienia kandydata do prób jest złożenie stosowych dokumentów (wniosek rodzica oraz zaświadczenie lekarskie) w terminie do 24 lutego 2023 r. w sekretariacie szkoły.

Prosimy, by kandydaci stawili się o godzinie 15:15. Każdy uczeń powinien mieć strój oraz obuwie sportowe. Rodzice oraz opiekunowie mogą wspierać swoich podopiecznych z trybun.

 

Zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 4 sportowej:

Test sprawności fizycznej składa się z trzech etapów:

  • Skok w dal z miejsca obunóż. Kontakt lub przekroczenie linii z której należy oddać skok, są równoznaczne z uznaniem skoku jako nieważny. Długość skoku mierzona jest od linii (belki) do miejsca najbliższego kontaktu kandydata z podłożem. Kandydat wykonuje trzy próby, z czego zapisywana jest najlepsza.
  • Bieg wahadłowy 10x5 m. Dystans oznaczony jest za pomocą dwóch równoległych linii, które kandydat musi przekroczyć obunóż przy każdym nawrocie. Próbę wykonuje się tylko raz.
  • Rzut piłeczką palantową. Kandydat wykonuje rzut jednorącz dowolnym sposobem. Kontakt lub przekroczenie linii kończącej rozbieżnie, są równoznaczne z uznaniem rzutu jako nieważny. Kandydat wykonuje trzy próby, z czego zapisywana jest najlepsza.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek 
Zgoda rodziców
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Opis prób sprawnościowych