Zakodowani

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Autorki: Patrycja Bartman, Agnieszka Walicka

Innowacja pedagogiczna „Zakodowani” realizowana jest w klasach 2a i 2b. Ma rozwijać u uczniów kluczowe kompetencje, takie jak: myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia. Nauka programowania z wykorzystaniem gier i robotów może być dla dzieci świetną zabawą i jednocześnie wyposażyć je w narzędzia i kompetencje, których plony będą zbierać jeszcze wiele lat później.

Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej.
Podstawowym celem innowacyjnego działania będzie przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Innowacja ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych.

Innowacja idealnie wpisuje się w ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej priorytet na rok szkolny 2022/2023 - Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości”.

 

Cele ogólne:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego programowania i myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, a także dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci,
 • rozwijanie kreatywności,
 • uatrakcyjnienie zajęć,
 • wzrost samooceny, aktywności i samodzielności.

 

Środki dydaktyczne:

 • komputer i internet,
 • monitor interaktywny,
 • roboty edukacyjne,
 • drukarka 3D,
 • maty do kodowania,
 • zakodowane obrazki.