Zadania podejmowane na zkk

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania podejmowane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjne skupiają się na:

 • stymulowaniu ogólnego rozwoju dziecka
 • usprawnianiu funkcji wzrokowych / pamięci i percepcji/ oraz orientacji przestrzennej,
 • usprawnianiu funkcji słuchowych/ pamięci i percepcji/ oraz słuchowo-językowych,
 • doskonaleniu umiejętności czytania i pisania,
 • usprawnianiu umiejętności posługiwania się zasadami poprawnej ortografii,
 • ćwiczeniach sprawności manualnej i grafomotoryki,
 • rozwijaniu kompetencji matematycznych,
 • doskonaleniu procesów poznawczych, w tym myślenia, uwagi, pamięci, wyobraźni,
 • ćwiczeniu poprawy koncentracji i spostrzegawczości,
 • rozwijaniu kompetencji emocjonalno-motywacyjnych,
 • doskonaleniu umiejętności społecznych,
 • rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych,
 • wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, w różnych obszarach edukacyjnych,
 • eliminowaniu niepowodzeń szkolnych.