Żaczek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Autor: Bernadeta Dubiel

Głównym założeniem zajęć jest przygotowanie uczniów do Międzynarodowego  Konkursu Kangur Matematyczny na poziomie klasy drugiej, propagowanie kultury matematycznej wśród jak największej ilości uczniów oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Przygotowanie do konkursu daje uczniom zdolnym możliwości samorealizacji i kształcenia dodatkowego. Wymagania rozszerzone, będą obejmowały większy zakres wiedzy i umiejętności, celem wszechstronnego rozwoju dziecka, przełamania ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenia swojej wartości.

W czasie trwania innowacji  będzie rozwijana wśród uczniów umiejętność  logicznego myślenia, skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania. Odpowiednie dobrane do wieku dzieci metody i formy pracy, sprawią, że matematyka stanie się dla nich ciekawsza i bardziej przystępna.
Innowacja realizowana  będzie w Szkole Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie, przez cały rok szkolny  w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla chętnych uczniów klas drugich podczas dodatkowych zajęć edukacyjnych na kole matematycznym.

Cele ogólne:

  1. Rozbudzanie zainteresowań edukacją matematyczną.
  2. Rozwijanie wyobraźni i  naturalnej ciekawości  poznawczej dzieci.
  3. Poszerzanie wiedzy zdobywanej na lekcjach.
  4. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.
  5. Zapoznanie z różnorodnością zabaw i gier matematycznych.
  6. Nauka efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności oraz planowania własnego rozwoju.
  7. Kształtowanie u uczniów wiedzy o wyższym stopniu trudności, zgodnie z poziomem ich uzdolnień.
  8. Wdrażanie do zespołowej twórczości uczniów, przygotowywanie do współpracy i współdziałania.