Jesteś tutaj: Start / Dla uczniów / Karta rowerowa

Karta rowerowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura uzyskania karty rowerowej w naszej szkole

 

Testy przygotowujące uczniów do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową:

Test 1 - Ruch pieszych

Test 2 - Pierwsza pomoc

Test 3 - Obowiązkowe wyposażenie roweru

Test 4 - Znaki drogowe

Test 5 - Manewry na drodze

Test 6 - Kolejność przejazdu przez skrzyżowanie

 

Ćwiczenia utrwalające:

Znaki drogowe:

 

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania karty rowerowej

Umiejętności ucznia:

 • prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,
 • umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,
 • wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,
 • prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,
 • opanował właściwą technikę jazdy,
 • stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
 • opisuje cechy charakterystyczne drogi,
 • prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu, zawracania,
 • na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,
 • potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów,
 • umie odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,
 • umie scharakteryzować bezpieczną drogę,
 • umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej.

Wiadomości ucznia:

 • poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,
 • nazywa elementy drogi,
 • zna zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,
 • zna zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych,
 • wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
 • zna znaczenie elementów odblaskowych,
 • zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej,
 • potrafi podać przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych,
 • zna zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a także przez tory tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej,
 • zna numery telefonów alarmowych,
 • zna zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • zna znaki drogowe i ich znaczenie,
 • podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
 • podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,
 • definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,
 • zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 • zna zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni,
 • wskazuje przyczyny powstawania wypadków,
 • objaśnia wykonywanie poszczególnych manewrów,
 • zna organizację ruchu na różnych skrzyżowaniach,
 • potrafi określić pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie,
 • zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,
 • potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
 • doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,
 • zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,
 • potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,
 • definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,
 • objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,
 • wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,
 • zna przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów.