Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prawo wewnątrzszkolne

Uchwała nr 25/2021/2022 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie szkoły

Statut Szkoły z 30.11.2017 r., ostatnia aktualizacja 15.04.2021 r. (zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania - WSO)

Program wychowawczo-profilaktyczny

Ceremoniał Szkoły - 2007r.

 

Procedury

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

Postępowanie w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego

Zwalnianie ucznia z lekcji na prośbę rodziców

Zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Przeniesienie ucznia do innej klasy na prośbę rodzica

Pisanie opinii o uczniu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na prośbę rodzica