Mistrz rachunków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W miarę rozwoju nowoczesnych technologii uczniowie coraz rzadziej sięgają do pamięciowych i pisemnych sposobów wykonywania obliczeń. Często niezbędnym dla dzieci urządzeniem staje się kalkulator. W dobie smartfonów wyposażonych w aplikacje matematyczne tendencja ta jest naturalna, ale powoduje negatywne skutki. Uczniowie korzystający z kalkulatorów w szkole podstawowej i gimnazjum maja ogromne problemy z samodzielnym wykonywaniem rachunków. Kalkulator sprawia, że dzieci te nie mają utrwalonych algorytmów działań pamięciowych i pisemnych. Ponadto w trakcie obliczeń z użyciem kalkulatora wielu uczniów przestaje myśleć nad sensem wykonywanych operacji. Tymczasem rachunki wykonywane w pamięci i pisemnie są doskonałym treningiem logicznego myślenia, koncentracji i wytrwałości.

Celem innowacji jest przedstawienie uczniom niekonwencjonalnych metod szybkiego pamięciowego wykonywania obliczeń matematycznych. W czasie prowadzonych zajęć uczniowie będą mieli możliwość łatwego opanowania tabliczki mnożenia i dzielenia z wykorzystaniem dłoni, krótkich wierszyków i piosenek. Ponadto dzieci poznają niestandardowe metody, które pozwolą na błyskawiczne podanie wyników działań matematycznych bez wykonywania żmudnych rachunków.

Innowacja realizowana będzie w Szkole Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie, poprzez dwuletnie zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 4 z kontynuacją w klasie 5, na zasadzie powszechnej dostępności, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Wprowadzenie innowacji ma umożliwić dzieciom szybsze uczenie się, sprawić, że matematyka stanie się dla nich ciekawsza i bardziej przystępna. Udział w zajęciach ma pozytywnie wpłynąć na osiągnięcia matematyczne uczestników, zwiększyć ich samoocenę i rozwinąć zainteresowanie przedmiotem.

Cele ogólne innowacji:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
  • biegłe opanowanie tabliczki mnożenia z wykorzystaniem niestandardowych sposobów jej zapamiętania,
  • zapoznanie uczniów z niekonwencjonalnymi metodami wykonywania obliczeń pamięciowych,
  • rozwijanie zainteresowania dzieci matematyką,
  • poprawienie umiejętności matematycznych uczniów,
  • usprawnienie pamięci dzieci, umiejętności logicznego myślenia i koncentracji,
  • wzrost samooceny uczestników.

Magdalena Konopka