Model absolwenta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Absolwent szkoły:

 1. Doskonale funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu.
 2. Umie uczyć się, wykorzystuje różne źródła informacji, jest przygotowany do nauki na wyższym stopniu kształcenia.
 3. Interesuje się otaczającym go światem, jest wrażliwy na jego piękno, stara się poszerzać swoją wiedzę.
 4. Szanuje tradycje i kulturę własnego narodu, akceptuje tradycje innych kultur.
 5. Dba o swoje zdrowie i otoczenie, rozwija zainteresowania, prowadzi aktywny tryb życia.
 6. Zna i stosuje normy dobrego zachowania.
 7. Jest odpowiedzialny: stara się przewidzieć skutki swoich działań, ponosi konsekwencje swoich czynów, cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki, działając w grupie,  poczuwa się do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo innych oraz efekty wspólnej pracy.
 8. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości, w swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.
 9. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i go zrozumieć.
 10. Ma poczucie własnej wartości, szanuje innych, przejawia postawę antydyskryminacyjną.