Jesteś tutaj: Start / Nasza szkoła

Nasza szkoła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia szkoły

W 1971 roku "Szesnastka" otworzyła swe podwoje, by kształtować umysły i serca młodych jaworznian. Wybudowanie kolejnej szkoły w naszym mieście związane było z wyżem demograficznym i dynamicznym rozwojem przemysłu. Jaworzno było kiedyś największym ośrodkiem przemysłowym w zagłębiu chrzanowskim. Właśnie powstawało kolejne osiedle mieszkaniowe –Podwale. Zatem należało pomyśleć o szkole podstawowej, która zapewniłaby edukacje podstawową dziatwie młodego osiedla i jednocześnie odciążyłaby przepełnione podstawówki nr 1 i 6.

"Szesnastka" to typowa tysiąclatka – młodszym przypominamy, iż tysiąclatki to szkoły pomniki tysiąclecia państwa polskiego. Starsi pamiętają jeszcze hasło: "Tysiąc szkół na tysiąclecie!" – możliwe, że sami w drobnej części finansowali budowę tych szkół w ramach tzw. Funduszu Budowy Szkół. Jednym z elementów obchodów milenium państwa polskiego była budowa tysiąca szkół. Fundusze miały pochodzić z dobrowolnego opodatkowania się pracowników – 1% pensji był przekazywany na Fundusz budowy szkół. Wszystkie tysiąclatki były budowane wg tych samych założeń. Dokonywano tylko adaptacji projektów do konkretnych lokalizacji. W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 16 dostosowania planów dokonał inż. J.Kalamus z Miastoprojektu – Kraków. Pierwszym patronem, decyzją ówczesnych władz, został generał Karol Świerczewski, a sztandar ufundował „zakład opiekuńczy” szkoły – „KWK Jaworzno”. Imię to szkoła nosiła przez dwadzieścia lat. W roku 1991, w dwusetną rocznicę uchwalenia ustawy zasadniczej , nadano szkole imię Konstytucji 3 Maja, które to nosi po dziś dzień.

Przez te wszystkie lata szkoła się rozbudowywała. W 1978r. szkoła zyskała otwarty basen. Inwestycja ta została zrealizowana w czynie społecznym górników "KWK Jaworzno". W latach osiemdziesiątych dobudowano szatnie. Boisko pokryto nawierzchnią asfaltową, wybudowano trybuny. Szkoła wzbogaciła się o drugi budynek, tzw. "mały", który przez długie lata służył najmłodszym uczniom dzielnicy. Budynek ten był odpowiedzią na wyż demograficzny – szkoła liczyła trzykrotnie więcej uczniów niż obecnie (przeszło tysiąc trzystu! – pracowano w systemie dwuzmianowym). Idąc z duchem czasu, w latach dziewięćdziesiątych, utworzono pracownię komputerową.

W 2006r. przebudowano boisko pokrywając je nawierzchnią tartanową. Rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się otwarciem nowoczesnej pracowni komputerowej.

Rafał Soból