Jesteś tutaj: Start / Szachy w Szkole

Szachy w Szkole

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szachy w Szkole - baner

 

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole". Jest on realizowany pod patronatem Ministra Edukacji oraz Polskiego Związku Szachowego.

Projekt ten realizowany jest w naszej szkole poprzez przedmiot Edukacja przez Szachy we wszystkich klasach pierwszych. Nauczyciele prowadzący te zajęcia uczestniczyli w kursie  zorganizowane przez Polski Związek Szachowy, w czasie którego poznali nie tylko tajniki, lecz również mieli okazję zapoznać się z metodyką nauczania tej królewskiej gry. Tym sposobem pięciu nauczycieli zdobyło wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć szachowych w szkole podstawowej.

Zajęciami objęte są wszystkie klasy pierwsze (95 uczniów). Program realizowany jest w formie zajęć lekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo na oddział i potrwa dwa lata.
Udział szkoły w projekcie możliwy jest dzięki finansowemu wsparciu gminy Jaworzno.

Pozostali uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach kół szachowych prowadzonych przez nauczycieli.

 

Szachy w Szkole

 

Dlaczego warto uczyć dzieci grać w szachy?

Szachy mogą wpłynąć na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka w następujących obszarach:

 1. Rozwój zainteresowań - dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość.
 2. Aktywność twórcza - dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Rozwijanie pamięci i uwagi.
 4. Myślenie logiczno-wyobrażeniowe - rozwój wyobraźni wzrokowej.
 5. Rozwój pozytywnych sfer osobowości - szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia.
 6. Konsekwencja i wytrwałość w działaniu - dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku. Ich rówieśnicy natomiast, bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności.
 7. Aspekty wychowawcze - przy szachownicy zacierają się granice wiekowe, często bardzo młody człowiek rywalizuje - toczy intelektualny spór - z dużo starszym partnerem. Łączy ich wspólna pasja, zainteresowanie przedmiotem rozważań i dociekań. Jest w tym pewna magia. Przez kilka godzin szachowej rozgrywki, w jednym miejscu i czasie, spotykają się różne pokolenia, potrafiące porozumieć się bez słów.

A tak o korzyściach płynących z edukacji szachowej wypowiadają się prekursorzy wprowadzenia jej do polskiej szkoły A. Michalski i Z.Wąż:

"Właściwości rozwoju psychospołecznego dziecka w młodszym wieku wskazują, że koncepcja prowadzenia nauki gry w szachy w tej grupie wiekowej może sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi małego ucznia. Ten rodzaj zajęć znajduje się bowiem w kręgu jego zainteresowań, stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy i fantazji, kształci wyobraźnię przestrzenną, pamięć i uwagę, a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego, logicznego myślenia. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa, nie tylko we wszelkich zawodach sportowych ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą prostej prawdy, że własne zdanie i ocena nie zawsze są słuszne i prawdziwe. Uczą więc myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żądnego przeciwnika. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady "fair play". Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkości pamięci, przyczyniają się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia twórczych zdolności".

(cyt. za Szkołą Aktywności Twórczej)

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Ogólnopolskiego Projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole"

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia szachowe

  Zajęcia szachowe