Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie

Strona główna

 

Zapraszamy do nas

 

Powrót do szkoły

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie, drodzy Uczniowie Naszej szkoły!

Mamy przyjemność powitać Was w nowym roku szkolnym 2020/2021. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, bardzo prosimy o zapoznanie się z nowymi procedurami obowiązującymi w naszej szkole.

W trosce o bezpieczeństwo szkolnej społeczności liczymy na współpracę i przestrzeganie ustalonych zasad. Dołóżmy wszelkich starań, aby dzięki wspólnej dyscyplinie, przestrzeganiu zaleceń sanitarnych oraz procedur szkolnych, dzień rozpoczęcia roku szkolnego oraz następne dni nauki szkolnej przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.

Informujemy również, że podczas spotkań z wychowawcami w dniu 1 września uczniowie otrzymają komplety podręczników do odbioru, prosimy, aby byli do tego przygotowani. Życzymy wszystkim dobrego startu w ten nowy rok, dużo sukcesów, realizacji swoich zamierzeń oraz zdrowia.

Dyrektor szkoły, nauczyciele

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w tradycyjnej formie stacjonarnej, na terenie szkoły. W trosce o bezpieczeństwo, poszczególne klasy, w miarę możliwości będą przydzielone do jednej sali lekcyjnej, a nauka będzie odbywała się zmianowo. Obowiązują również wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie w okresie trwania epidemii Covid-19

Załącznik nr 1 - Szczegółowe zasady i sposób organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w okresie trwania epidemii COVID-19

Załącznik nr 2 - Regulamin świetlicy szkolnej

Załącznik nr 3 - Regulamin biblioteki szkolnej

 Organizacja wejścia/wyjścia uczniów do/z budynku szkoły

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie informuje wszystkich rodziców uczniów, że ubezpieczenie Państwa dziecka zawarte na rok szkolny 2019/2020 obowiązuje do 31.08.2020 r.

W związku z pismem MEN w tej sprawie dyrektor szkoły przypomina, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia, a umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dlatego w roku szkolnym 2020/2021 każdy rodzic samodzielnie może ubezpieczyć swoje dziecko.

Aby ułatwić Państwu zawarcie takiej umowy, Dyrektor przedstawia na stronie internetowej szkoły oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jakie zostały przygotowane dla uczniów naszej szkoły przez różne firmy ubezpieczeniowe. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nimi i wyboru odpowiadającego potrzebom Państwa dziecka wariantu ubezpieczenia oraz samodzielnego zawarcia ewentualnej umowy NNW dla swojego dziecka na rok szkolny 2020/2021.

Dyrektor Szkoły

 

 

10 zasad bezpieczeństwa - plakat dla uczniów 

10 zasad bezpieczeństwa - plakat dla uczniów

 

10 zasad bezpieczeństwa - plakat dla rodziców

10 zasad bezpieczeństwa - plakat dla rodziców

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Klasy 1-8

 

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISITY

Wyprawka pierwszoklasisty

Informacja dla rodziców o organizacji nauki języka angielskiego w klasach 1-3

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIŁKÓW W SZKOLE 

Informacje dotyczące wyżywienia

Umowa deklarowana

Umowa na czas określony

 

 

 

 

 NA CZAS KWARANTANNY

Porady dla rodziców

Porady dla uczniów

W razie potrzeby zapraszamy uczniów i rodziców do kontaktu z nami poprzez dziennik
elektroniczny Librus. Konsultacje pedagogiczne w dni nauki szkolnej w godzinach:
mgr Marta Jelonek – 10:00 – 12:00
mgr Grażyna Ślusarczyk – 14:00 – 16:00

Konsultacje szkolnego doradcy zawodowego
mgr Anna Przywała - w każdą środę 12:30 - 13:30 

 

Wsparcie psychologiczne OIK i PPP w Jaworznie

 

Rodzinne gry i zabawy

Lektury szkolne

Prace wytwórcze

 

 

 

KULTURALNE I BEZPIECZNE ZACHOWANIE W INTERNECIE

Drodzy Uczniowie

Obecna sytuacja powoduje, że częściej przebywamy w internecie, komunikujemy się zdalnie z innymi ludźmi, wykorzystując różne narzędzia komunikacyjne: czaty, fora, komunikatory, itp.
Przypominamy Wam o przestrzeganiu zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania w internecie.
W czasie rozmów nie używajcie niewłaściwych słów, nie obrażajcie się nawzajem i nie obrażajcie innych.
Cyberprzemoc jest czynem karalnym.

Jeśli jesteście świadkami cyberprzemocy lub uczestniczycie w takiej rozmowie i nie zareagujecie, również poniesiecie konsekwencje. Zatem, jeśli jesteście świadkami cyberprzemocy, to:

- spróbujcie przekonać sprawcę do zaprzestania krzywdzących, przemocowych działań,
- zwróćcie się o pomoc do rodziców, wychowawców, nauczycieli.

Pamiętajcie, że w sieci nie jesteście anonimowi i łatwo można zidentyfikować każdego użytkownika.

Dyrektor szkoły

 

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły


Dyrektor Szkoły informuje, że w plikach szkoły i na stronie internetowej szkoły znajdziecie Państwo informację o zasadach zdalnego nauczania. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi.

Jest to dla nas wszystkich zupełnie nowe doświadczenie i duże wyzwanie, które podejmujemy w odpowiedzi na zaistniałą sytuację, przepełnieni troską o zdrowie i  zachowanie ciągłości edukacji naszych uczniów a Państwa dzieci.

Niewątpliwie ten rodzaj kształcenia będzie od wszystkich wymagał dużego zaangażowania i współpracy. W okresie zdalnej edukacji wszyscy jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Bardzo ważne będzie utrzymywanie bieżącego kontaktu z wychowawcą i sygnalizowanie mu wszelkich dostrzeżonych przez Państwa problemów.

Dziękuję za współpracę.

Dyrektor Szkoły

Organizacja zdalnego nauczania w naszej szkole

Szczegółowe zasady dotyczące zdalnego nauczania

Terminy konsultacji nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć

 

 

Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele oraz Uczniowie naszej szkoły

Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie w szkole odbywać się będzie na odległość do 10 kwietnia 2020 r.

Bliższe informacje na stornie Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

O ustalonych zasadach obowiązujących w naszej szkole będę Uczniów i Państwa informowała na bieżąco. Liczę na współpracę i wzajemną pomoc w realizacji tego nowego sposobu kształcenia. W imieniu własnym i wychowawców klas dziękuję za dotychczasową współpracę.

Beata Wiktor

 

Strażnicy Miejscy będą kontrolować młodzież w miejscach publicznych

 

APEL DO RODZICÓW I UCZNIÓW

Apelu do rodziców i uczniów o bezwzględne przestrzeganie obowiązku pozostawania przez dzieci i uczniów w domu na czas zawieszenia funkcjonowania jednostek oświatowych.

"Czas ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych nie jest okresem ferii szkolnych i nie oznacza zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu w formie samokształcenia i z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez poszczególnych nauczycieli".

Proszę również o zapoznanie się z organizacją pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie na stronie um.jaworzno.pl

Dyrektor szkoły

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów naszej szkoły,

  1. Zgodnie z decyzją rządu o zamknięciu od poniedziałku 16.03.2020 wszystkich szkół, informuję Państwa, że również w naszej szkole zajęcia zostaną zawieszone tj. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
  2. Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniach 12 i 13.03.2020 nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne tylko zajęcia opiekuńcze w przypadku gdy Państwo nie jesteście w stanie zapewnić samodzielnie dziecku opieki. W przeciwnym wypadku w trosce o jego bezpieczeństwo rekomendowane jest nieposyłanie dziecka do szkoły oraz zadbanie aby w tym czasie bezpiecznie spędzało czas.
  3. W dniu 12.03.2020 uczniowie kl. I-III będą mieli zapewnioną opiekę nauczycieli w godzinach zgodnie ze zmianą I zmiana 8.00 - 11.25, II zmiana 11.40- 15.20 , natomiast w 13.03.2020 w godz. 8.00 - 11.25 wszyscy uczniowie.
  4. W dniach 12.03 oraz 13.03.2020 uczniowie klas IV - VIII będą mieli zapewnioną opiekę w godz. 8.00- 11.25.
  5. Dla uczniów, którzy muszą dłużej pozostać w szkole lub przyjść wcześniej godziny pracy świetlicy szkolnej pozostawiono bez zmian.tj. 7.00 - 16.00.
  6. W dniach 12.03 oraz 13.03 posiłki dla uczniów będą przygotowywane, w związku z tym proszę wszystkich Państwa o ewentualne ich odwołanie w przypadku nieposłania dziecka do szkoły, tel. 32 616 37 61.
  7. Wszystkich Państwa proszę o zapoznanie się z pismem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym zawieszenia zajęć oraz przestrzeganie zawartych tam wskazówek. Proszę również o bieżące monitorowanie sytuacji i zaglądanie na Librus lub stronę internetową szkoły.

Dziękuję za współpracę

Dyrektor szkoły

Pismo Ministra Edukacji Narodowej dotyczace zawieszenia zajęć

Miejskie działania związane z koronawirusem

Apel do studentów, uczniów, rodziców i opiekunów 

 

 

 

AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Dyrektor szkoły prosi wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem zamieszczonymi na oficjalnej stronie miasta Jaworzna oraz przestrzeganie zawartych tam wskazówek w szczególności dotyczących zasad higieny.

Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem
Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu
Jak skutecznie myć ręce

 

 

NABÓR UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 

Od dnia 2 marca 2020 rozpoczyna się zgłaszanie do klas pierwszych uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu. Nabór, podobnie jak w latach poprzednich, będzie odbywać się w formie elektronicznej.

Bliższe informacje w zakładce Rekrutacja.

 

NABÓR UCZNIÓW DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

Od dnia 16 marca 2020 rozpoczyna się rekrutacja uczniów do klasy 4 sportowej o profilu piłka siatkowa. Bliższe informacje w zakładce Rekrutacja.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W JAWORZNIE

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Regulaminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych opublikowane

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 11 marca. Szkoły opublikowały regulaminy rekrutacji. Na stronach jaworznickich placówek oświatowych dostępne są już szczegółowe wymagania co do rekrutacji uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Poniżej linki stron jaworznickich szkół ponadpodstawowych, gdzie dostępne są informacje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

I Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

 

JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2

Podstawowe informacje

Opis modułów

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

 

 

liniadzieciom/pl

całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Pod bezpłatny numer telefonu może zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach.

Dzięki nowej infolinii będzie można skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia.

 

 

 

ZWOLNIENIE UCZNIA Z LEKCJI

Zwolnienie ucznia z lekcji na prośbę rodzica

Potwierdzenie odbioru dziecka w związku z dolegliwością

 

Procedury bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW

Od dnia 25 lutego 2019 będzie obowiązywał nowy rozkład dzwonków lekcyjnych.

 

 

 

ŚWIĘTUJEMY RAZEM 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

100 lecie Niepodległej

100 lecie Niepodległej

100 lecie Niepodległej
(klijknij w zdjęcia, aby powiększyć)

Fotogaleria z obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

 

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów
o ochronie dzieci przed skutkami chorób zakaźnych

 

 

Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie

 

Artykuły

Konfiguracja programu ochrony rodzicielskiej

4 kwietnia 2017

27% dzieci w wieku 7–12 lat miało kontakt z niebepiecznymi treściami w Internecie.
Rodzicu, zobacz bezpłatny film instruktażowy i skonfiguruj program kontroli rodzicielskiej na komputerze Twojego dziecka.

Czytaj więcej o: Konfiguracja programu ochrony rodzicielskiej

Niebezpieczne gry komputerowe

27 marca 2017

Poniższy tekst jest fragmentem listu pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej napisanym w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie.

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).

Czytaj więcej o: Niebezpieczne gry komputerowe

"Wyspy pomocy" w Jaworznie

13 lipca 2012

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o "Wyspach pomocy" opublikowanym na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Czytaj więcej o: "Wyspy pomocy" w Jaworznie