Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie

Zakodowani

Autorki: Patrycja Bartman, Agnieszka Walicka

Innowacja pedagogiczna „Zakodowani” realizowana jest w klasach 2a i 2b. Ma rozwijać u uczniów kluczowe kompetencje, takie jak: myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia. Nauka programowania z wykorzystaniem gier i robotów może być dla dzieci świetną zabawą i jednocześnie wyposażyć je w narzędzia i kompetencje, których plony będą zbierać jeszcze wiele lat później.

Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej.
Podstawowym celem innowacyjnego działania będzie przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Innowacja ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych.

Innowacja idealnie wpisuje się w ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej priorytet na rok szkolny 2022/2023 - Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości”.

 

Cele ogólne:

 

Środki dydaktyczne: